Gemeente Noord-Beveland

Laadpaal aanvragen?

Woont u in Noord-Beveland en heeft u een elektrische auto, maar nog geen laadpaal in de directe omgeving? Vraag nu een laadpaal aan en laat deze kosteloos plaatsen.

Laadpaal aanvragen

Over ons

Elektrisch vervoer

Elektrische voertuigen bieden vele voordelen: ze zijn schoner, stiller en stoten minder broeikasgassen uit. Het regeringsbeleid stelt daarom dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij dienen te zijn. Het aanbod aan elektrische voertuigen groeit snel en wordt steeds aantrekkelijker voor een groter publiek. De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen verder gaat toenemen en daarmee ook de vraag naar elektrische laadpunten.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur – Regio Zuidwest

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is als bijlage opgenomen in het Klimaatakkoord om de uitrol van laadinfrastructuur te versnellen. Zuid-Holland en Zeeland hebben in samenwerking met gemeenten en netbeheerders hiervoor de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW) opgesteld. Met deze regionale aanpak wordt stap voor stap inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de opgave is en welke inspanning er nodig is om een slim, dekkend, toegankelijk en betaalbaar laadnetwerk te realiseren in alle gemeenten van Zuid-Holland en Zeeland. Voor meer informatie over RAL Zuidwest, klik hier.

Portaal voor laadpalen

Om het proces van aanvraag en realisatie van openbare laadpalen te vergemakkelijken en versnellen, heeft RAL Zuidwest dit portaal ontwikkeld in samenwerking met laadpaalexploitanten, gemeenten, en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.