Gemeente Noord-Beveland

Laadpaal aanvragen?

Woont u in Noord-Beveland en heeft u een elektrische auto, maar nog geen laadpaal in de directe omgeving? Vraag nu een laadpaal aan en laat deze kosteloos plaatsen.

Laadpaal aanvragen

Privacy statement Noord-Beveland

Privacy statement gemeenten RAL Zuidwest

Dit is de privacyverklaring van de gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland voor aanvragen van openbare laadpalen voor elektrische voertuigen. In deze verklaring beschrijven wij hoe Laadpaalnodig.nl omgaat met de persoonsgegevens van de inwoners die een laadpaal aanvragen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op dit aanvraagportaal.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Bij het doen van een aanvraag voor een laadpaal worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

•Voor- en achternaam

•Adresgegevens

•Telefoonnummer

•E-mailadres

•Kenteken bewijs / aanschafbewijs elektrische auto / lease contract (optioneel)

•Parkeervergunning (optioneel)

Doelen en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

•Het toetsen van uw aanvraag aan de beleidscriteria;

•Het vinden van een geschikte locatie voor de openbare oplaadpaal en

•Het nemen van een verkeersbesluit op grond van deze toetsing;

•Het informeren van u over de voortgang van het aanvraag- en realisatieproces

•Het u als aanvrager van dienst zijn bij het vervullen van uw laadbehoefte;

De gemeente verstrekt vergunningen aan laadpaalexploitanten om binnen bepaalde voorwaarden openbare laadpalen te plaatsen in de gemeente. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de laadpaalexploitant en gemeente om uw aanvraag te kunnen beoordelen en een laadpaal te kunnen realiseren.

Laadpaalnodig.nl bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van U te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Laadpaalnodig.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische functies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Laadpaalnodig.nl deelt uw persoonsgegevens met de laadpaalexploitant waar de aanvraag gedaan wordt. Optioneel worden uw persoonsgegevens (in beperkte mate) gedeeld met de gemeente om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laadpaalnodig.nl.

Met het indienen van een aanvraag stelt u uw gegevens ter beschikking aan Laadpaalnodig.nl, ten behoeve van de aanvraag, het gebruik van de laadinfra en de hieruit voortvloeiende data die kan worden gebruikt voor onderzoek, analyse etc.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt U contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van uw gemeente of de functionaris van de desbetreffende laadpaalexploitant. Op de gemeentelijke websites en de websites van de laadpaalexploitanten is daartoe informatie te vinden die aangeeft hoe u een beroep kunt doen op de naleving van uw rechten ten gevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Laadpaalnodig.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van uw gemeente of van de desbetreffende laadpaalexploitant.

14 oktober 2022