Laadpaal aanvragen?

Heeft u een elektrische auto en geen eigen parkeerterrein? Vraag online een laadpaal aan bij u in de buurt en vind alle informatie over publiek laden van elektrische auto's in uw gemeente.

Disclaimer

De informatie op Laadpaalnodig.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van het NKL (Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur), de deelnemende gemeenten en samenwerkende partners van die gemeenten met als doel het publieke laadnetwerk uit te breiden naar aanleiding van aanvragen van elektrisch rijders. NKL en alle betrokken partijen doen hun uiterste best om de aangeboden informatie zo actueel, correct en compleet mogelijk aan te bieden. Wij kunnen helaas geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het (ononderbroken) functioneren van deze website of voor de juistheid en volledigheid van de op deze website vermelde informatie. Geen van de partijen kan -in geen enkel geval- aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten of andere onvolkomenheden in de, via deze website, verkregen informatie.