Gemeente Noord-Beveland

Laadpaal aanvragen?

Woont u in Noord-Beveland en heeft u een elektrische auto, maar nog geen laadpaal in de directe omgeving? Vraag nu een laadpaal aan en laat deze kosteloos plaatsen.

Laadpaal aanvragen

Veelgestelde vragen

Aanvraagproces

Wanneer kom ik in aanmerking voor het aanvragen van een openbare laadpaal bij mij in de buurt?

De voorwaarden voor het aanvragen van een laadpaal kunt u terug vinden op de website van uw gemeente. Bij het kopje 'Hoe werkt het' vindt u de link naar deze pagina.

Ik ben nog niet in bezit van een elektrische auto. Kan ik al een laadpaal aanvragen?

Ja, indien u een koop- of een leasecontract heeft, kunt u een laadpaal aanvragen.

U bent immers juridisch eigenaar van een elektrisch voertuig, ook al wordt uw auto op een later tijdstip geleverd.

Welke stappen moet de aanvraag doorlopen voor de laadpaal op straat staat?

Zodra u het aanvraagformulier hebt ingevuld, en u een laadpaalexploitant gekozen heeft, komt uw aanvraag terecht bij deze laadpaalexploitant.

De laadpaalexploitant behandelt de aanvraag en is verantwoordelijk voor de plaatsing en exploitatie van de openbare laadpalen in uw gemeente.

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail. Uw aanvraag wordt vervolgens gecontroleerd op compleetheid en of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. Indien uw aanvraag niet volledig is of als uw aanvraag niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt u hierover een bericht.

Na goedkeuring van de aanvraag zoekt de laadpaalexploitant in samenspraak met de gemeente in de omgeving van uw aanvraagadres naar een geschikte locatie voor de laadpaal.

Indien de aanvraag en het locatievoorstel worden goedgekeurd, vindt na de voorbereiding (het nemen en publiceren van het verkeersbesluit en het realiseren van de netaansluiting) de uiteindelijke realisatie plaats. U ontvangt tussentijds bericht wanneer uw aanvraag zich in een nieuwe stap bevindt en wat de verwachte procesduur is.

Zodra de laadpaal geplaatst is, ontvangt u een laatste bericht. U kunt vanaf dat moment gebruik maken van de laadpaal.

Het totale proces van aanvraag tot plaatsing neemt ongeveer vier maanden in beslag.

Opladen en parkeren

Wat kost het laden bij een laadpaal? (laadtarief)

Het laadtarief is afhankelijk van de laadpaalexploitant en de laadpas die u gebruikt. 

Wat kost parkeren bij een laadpaal? (Parkeertarief)

Voor elektrische auto’s die in een betaald parkeergebied of in een parkeergarage laden, moet parkeergeld betaald worden. Voor het parkeren in een betaald parkeergebied gelden dezelfde regels en parkeertarieven als voor benzine-auto's.

Ik wil mijn auto opladen bij een openbare laadpaal, hoe werkt dat?

  • U vraagt een laadpas aan of downloadt een app.
  • Met uw laadpas kunt u uw elektrische voertuig opladen bij alle openbare laadpalen in Nederland;
  • Steek de stekker in een vrij laadpunt en in uw voertuig.
  • Houd uw laadpas voor de RFID reader tot u een signaal hoort. Het laden is gestart en de stekker is vergrendeld.

Kan mijn stekker door iemand anders uit het laadpunt worden gehaald?

Nee. Zodra het laden is gestart is de stekker vergrendeld. Het ontgrendelen van deze stekker kan enkel via uw eigen laadpas of via een app (mits u uw laadsessie met deze app heeft gestart).

Wat moet ik doen als de laadpaal niet werkt?

Op de laadpaal staat het storingsnummer dat u kunt bellen. Dit kan per laadpaal of laadplein verschillen. Zorg dat u het laadpaal-ID paraat heeft.

In veel gevallen kan de helpdesk de storing op afstand verhelpen. Als het niet op afstand op te lossen is, komt de monteur zo snel mogelijk naar de betreffende locatie.


Krijg ik een gereserveerde parkeerplaats bij een laadpaal?

Nee, alle laadpalen in de openbare ruimte zijn voor iedereen die de elektrische auto wil opladen te gebruiken.

De parkeervakken zijn uitsluitend voor het opladen van elektrische auto's.

Zijn laadpalen voor meerdere mensen beschikbaar?

Elke openbare laadpaal is voor iedereen beschikbaar, maar als er een auto staat te laden is de stekker vergrendeld.

Alleen de eigenaar van de auto kan dan de stekker ontgrendelen met behulp van zijn laadpas of app.

Kan ik een aanvraag doen voor het afkruisen van een tweede parkeervak voor het laden van mijn elektrische auto?

Ja, u kunt via uw gemeente een tweede gereserveerde parkeervak bij een reeds bestaande laadpaal aanvragen. De gemeente beoordeelt op basis van het huidige gebruik of dit nodig is.

Geef bij uw aanvraag aan om welke locatie en welk paalnummer het gaat.

Er staat steeds een "gewone" auto op het laadvak, wat kan ik hieraan doen?

Indien er regelmatig een benzineauto op een laadvak staat, kunt u contact opnemen met uw gemeente en vragen om handhaving.

Laadpas

Hoe kom ik aan een laadpas?

U kunt een laadpas aanvragen bij veel verschillende aanbieders in Nederland.

Kijk voor de verschillende laadpassen op laadpastop10.nl

Waar kan ik mijn laadpas gebruiken?

De laadpassen van elektrisch vervoerproviders in Nederland zijn met elkaar uitwisselbaar (interoperabel). U kunt dus met elke pas bij elk (semi)openbaar (gewoon)laadpunt kunt laden.

Kan ik mijn laadpas ook gebruiken voor snelladen?

Ja, in principe kunt u hier elke laadpas voor gebruiken. Het kan wel zijn dat u naast uw 'gewone' laadabonnement nog afzonderlijk een abonnement bij een andere aanbieder moet afsluiten.

Kijk voor de verschillende laadpassen op laadpastop10.nl

Algemeen

Wat is het beleid van mijn gemeente rondom laadpalen?

Het beleid van uw gemeente vindt u terug op de gemeentelijke website. De link hiernaartoe staat onder het kopje 'Hoe werkt het'.

Waar vind ik de laadlocaties in mijn gemeente?

De laadpalen in uw omgeving kunt u vinden in het menu onder de button Laadpalen. Via www.oplaadpunten.nl of via de app van uw laaddienstverlener. Daarnaast kunt u op de gemeentelijke website kijken. Die vindt u onder het kopje 'over ons'

Hoe kan ik contact opnemen?

U kunt contact opnemen met de desbetreffende laadpaalexploitant of met uw gemeente via het algemene nummer. Dit vindt u op de websites van de CPO en gemeentewebsite.

Is een laadpaal (kind-)veilig?

Op het moment dat er geen auto aan de laadpaal is aangesloten, is het laadpunt volledig spanningsloos. De stroom wordt pas geactiveerd, als er een auto aangesloten is. Als de kabel is aangesloten, vergrendelt de stekker. Daarna gaat de stroom pas lopen. De kabel kan alleen ontgrendeld worden met een pas. Eerst gaat het stroom uit en daarna ontgrendelt de kabel. De laadpaal is dus erg veilig en kinderen kunnen er gewoon omheen spelen. Er zal geen elektrische schok zijn als het stopcontact van de paal wordt aanraakt.

Waarom is het belangrijk om elektrisch vervoer te stimuleren?

Elektrische voertuigen zijn schoon, stil en zuinig. Door elektrisch vervoer te stimuleren, verbetert de luchtkwaliteit en daardoor de leefbaarheid in de regio.

Wat is een semi openbaar laadpunt?

Een openbaar toegankelijk laadpunt op privaat terrein van bijvoorbeeld een bedrijf of instelling. Denk aan parkeergarages op parkeerterreinen van bedrijven. De oplaadpunten zijn te gebruiken tijdens de openingstijden van het betreffende bedrijf/instelling.

Mijn vraag staat er niet bij. Wat nu?

U kunt contact opnemen via het algemene nummer van uw gemeente, of via het nummer van de laadpaalexploitant.