Gemeente Rotterdam

Laadpaal aanvragen?

Woont u in Rotterdam en heeft u een elektrische auto, maar nog geen laadpaal in de directe omgeving? Vraag nu een laadpaal aan en laat deze kosteloos plaatsen.

Laadpaal aanvragen

Hoe werkt het?

Bent u (binnenkort) in het bezit van een elektrische auto, maar heeft u geen mogelijkheid om te laden op eigen (bedrijfs)terrein? Dan kunt u een aanvraag doen voor een openbare laadpaal in de buurt van uw woon- of werkadres.


Plaatsingsvoorwaarden

Voor het aanvragen van een laadpaal moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • U woont of werkt in de gemeente waarin u een laadpaal aanvraagt of een deelauto heeft met een vaste standplaats.
  • U heeft geen eigen parkeerterrein waar u kunt opladen.(Onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen of de mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats behorend bij het eigen complex of op het terrein van de werkgever).
  • Er is binnen 200 meter loopafstand geen bestaande laadpaal waar u gebruik van kunt maken of een reeds lopende aanvraag in behandeling. (De loopafstand kan per gemeente afwijken. Kijk op de website van uw eigen gemeente voor de maximale loopafstand naar een laadpaal binnen uw gemeente.)
  • U bezit (of heeft een aankoop/leasecontract voor) een Elektrisch voertuig.
  • U bent in bezit van een parkeervergunning indien het een vergunning-verplicht gebied is.
  • U rijdt minimaal 10.000 km per jaar elektrisch (dit is ongeveer 2.000 kWh geladen stroom per jaar).
Mocht een bestaande laadpaal binnen 200 meter van het aanvraagadres een zodanig hoog verbruik hebben dat hier redelijkerwijs geen nieuwe aanvragers meer naar verwezen kunnen worden, zal gekeken worden of in de omgeving een nieuwe laadpaal bijgeplaatst kan worden.

Uw gemeente behoudt het recht om van bovenstaande criteria af te wijken, bijvoorbeeld op grond van het algemeen belang, de technische haalbaarheid van het plaatsen van een oplaadpaal of de inzichten van de beheerder van de openbare ruimte. Let op! Het is mogelijk dat een laadpaal wordt weggehaald of verplaatst wanneer blijkt dat er minder dan 2.000 kWh wordt geladen op jaarbasis.


Aanvraagprocedure

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in, door middel van de button "laadpaal aanvragen" hier links. Vervolgens wordt uw aanvraag door EQUANS in behandeling genomen.

Na het indienen van de aanvraag neemt EQUANS deze verder in behandeling. Zij controleren uw gegevens en zullen deze toetsen aan de hand van de plaatsingsvoorwaarden van de gemeente. EQUANS plaatst en beheert de laadpalen namens uw gemeente. 

Staat er al een laadpaal bij u in de buurt waarbij maar één parkeervak is afgekruist? U kunt via de website van EQUANS een verzoek indienen voor het inrichten van het tweede vak.

 

Het aanvraagproces kent 11 stappen. We streven naar een doorlooptijd, van aanvraag tot plaatsing,  van 14 weken.

Helaas zijn de doorlooptijden voor het plaatsen van een publieke laadpaal op dit moment langer dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met een wereldwijd chiptekort en een schaarste aan elektriciteitskabels vanwege grondstoftekorten. Houdt u rekening met een extra doorlooptijd van 6 – 8 weken.Stap 1: Beoordelen aanvraag - Gemiddelde doorlooptijd: 2 werkdagen

Zodra u het formulier heeft ingevuld wordt deze automatisch doorgestuurd naar EQUANS. Zij beoordelen uw aanvraag aan de hand van de door de gemeente opgestelde plaatsingsvoorwaarden. Hierbij wordt ook gekeken of u gebruik kunt maken van een reeds bestaande laadpaal bij u in de buurt of een reeds lopende aanvraag van een andere E-rijder in uw buurt.

Alle bestaande laadpalen en lopende aanvragen zijn terug te vinden onder de knop "laadpalen" in het menu. .

U ontvangt automatisch bericht van ons zodra uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt u hierover bericht met de reden van afwijzing.


Stap 2: Locatievoorstel maken - Gemiddelde doorlooptijd: 3 werkdagen

EQUANS zal op basis van uw aanvraag een locatievoorstel maken waar de laadpaal geplaatst zal worden. Bij het bepalen van de nieuwe locatie wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals loopafstand, laagspanningskabels, zichtbaarheid, maar ook het voorkomen van eventuele overlast. Enkele gemeentes hebben alle mogelijke locaties al vooraf bepaald.

EQUANS stuurt het locatievoorstel naar uw gemeente ter goedkeuring.


Stap 3: Goedkeuren locatievoorstel - Gemiddelde doorlooptijd: 2 weken

Uw gemeente beoordeelt het locatievoorstel. Indien niet akkoord zal uw gemeente een alternatieve locatie bepalen waarna EQUANS een nieuw locatievoorstel zal maken.

U ontvangt automatisch bericht wanneer de locatie is goedgekeurd.


Stap 4: Aanvragen offerte netaansluiting - Gemiddelde doorlooptijd: 2 werkdagen

EQUANS doet een offerteaanvraag bij de regionale netbeheerder voor het aanleggen van de netaansluiting van de nieuwe laadpaal.


Stap 5: Opstellen offerte netaansluiting door netbeheerder- gemiddelde doorlooptijd: 2 weken

De netbeheerder stelt een offerte op voor de gekozen locatie.


Stap 6: Beoordelen offerte en opdracht verstrekken aan Netbeheerder  – gemiddelde doorlooptijd: 2 werkdagen

De offerte van de netbeheerder wordt gecontroleerd en indien akkoord wordt deze aan de netbeheerder in opdracht gegeven.


Stap 7: Voorbereiden en publiceren verkeersbesluit  – gemiddelde doorlooptijd 2 weken

Uw gemeente zal de voorbereiding treffen voor het opstellen van een verkeersbesluit en deze zal digitaal gepubliceerd worden.

Het is mogelijk dat uw gemeente al eerder het verkeersbesluit heeft genomen, dan is het mogelijk dat de bezwaarperiode deels of geheel al is doorlopen. Dit betekent dat er eerder dan 6 weken een plandatum bekend kan zijn.


Stap 8: Voorbereiden realisatie door netbeheerder  – gemiddelde doorlooptijd: 3 weken

De regionale netbeheerder start met de technische voorbereidingen van de aansluiting. Hierbij wordt o.a. een netcheck gedaan, het tracéontwerp wordt gemaakt, bodemonderzoek wordt verricht en eventuele vergunningen worden aangevraagd.


Stap 9: Voorbereiden en inplannen realisatie aannemer – gemiddelde doorlooptijd: 3 weken

Nadat de netbeheerder de voorbereidende werkzaamheden heeft afgerond, wordt het plaatsingsverzoek naar de aannemer gestuurd. Deze zal starten met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van de laadpaal op de netaansluiting. Hierna zal een verwachte realisatiedatum worden ingepland voor de werkzaamheden.


Stap 10: Realisatie en inbedrijfstelling Laadobject en Laadlocatie  – gemiddelde doorlooptijd: 3 werkdagen

De aannemer zal in de geplande week de werkzaamheden uitvoeren voor de realisatie en inbedrijfstelling van het laadobject en laadlocatie.


Stap 11: Laadpaal is gerealiseerd

De aannemer heeft de laadpaal geplaatst en getest. De laadpaal is nu klaar voor gebruik.