Gemeente Noordenveld

Laadpaal aanvragen?

Woont u in Noordenveld en heeft u een elektrische auto, maar nog geen laadpaal in de directe omgeving? Vraag nu een laadpaal aan en laat deze kosteloos plaatsen.

Laadpaal aanvragen

Hoe werkt het?

Een aanvraag voor een openbare laadpaal doen

Via het aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in de buurt van uw woon- of werkadres. U kunt een aanvraag doen wanneer u (binnenkort) in het bezit bent van een elektrische auto, maar geen mogelijkheid heeft om te laden op eigen (bedrijfs)terrein. Een openbare laadpaal is door iedere EV-rijder te gebruiken en wordt dus niet specifiek voor u als aanvrager gereserveerd.

Voor het indienen van een aanvraag gelden een aantal voorwaarden:

• U woont of werkt in de gemeente waarin u een laadpaal aanvraagt.

• U woont of werkt aantoonbaar minimaal 18 uur per week in de betreffende gemeente.

• U beschikt (binnenkort) over een elektrische auto met een minimaal volledig elektrisch bereik van 45 km en kunt dit aantonen door middel van een (voorlopig) koop- of leasecontract, of vergelijkbaar document.

• Er is nog geen openbare laadpaal in uw nabije omgeving (maximaal 250 m loopafstand van aanvraagadres, in de gemeente Hoogeveen wordt een afstand van maximaal 500m gehanteerd), tenzij voor een bestaande laadpaal in uw nabije omgeving geldt (onderstaande criteria worden getoetst na aanvraag):

• Indien het om een aanvraag voor een laadpaal in een vergunningplichtig gebied of ontheffingshoudersgebied betreft, kunt u aantonen dat u over een parkeervergunning of parkeerontheffing beschikt.

U kunt dus geen openbare laadpaal aanvragen wanneer u over een eigen parkeermogelijkheid beschikt. Dat kan bij een huis of bij een bedrijf zijn. Wanneer u bijvoorbeeld een eigen oprit heeft of een parkeerplaats in de parkeervoorziening van het VvE complex, wordt u geacht zelf een laadpunt te realiseren.

Vertegenwoordigers van bewoners of bedrijven, zoals dorps- of plaatselijke belangen, bedrijfsverenigingen etc. vragen wij contact op te nemen met de gemeente over de mogelijkheid om een laadpaal te plaatsen.

Het aanvraagproces en communicatie

Zodra u het aanvraagformulier hebt ingevuld, komt uw aanvraag terecht bij de concessiehouder. De concessiehouder behandelt alle aanvragen en is verantwoordelijk voor de plaatsing en exploitatie van de openbare laadpalen in uw gemeente.

Heeft u in de tussentijd een algemene vraag over de openbare laadpalen in de provincies Groningen of Drenthe? Dan kunt u een mail sturen naar laadinfrastructuur@drenthe.nl.
Heeft u een vraag over uw laadpaalaanvraag? Dan kunt u contact opnemen met concessienemer Equans via ev.groningendrenthe.nl@equans.com