Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Laadpaal aanvragen?

Woont u in Pijnacker-Nootdorp en heeft u een elektrische auto, maar nog geen laadpaal in de directe omgeving? Vraag nu een laadpaal aan en laat deze kosteloos plaatsen.

Laadpaal aanvragen

Veelgestelde vragen

Aanvraagproces

Wanneer kom ik in aanmerking voor het aanvragen van een openbare laadpaal bij mij in de buurt?

U kunt een aanvraag doen voor een laadpaal in de nabijheid van uw woon- of werklocatie. Hiervoor wordt een aantal voorwaarden gesteld:

  •  U woont of werkt in de gemeente waarin u een laadpaal aanvraagt.
  •  U heeft geen eigen parkeerterrein.
  •  U kunt uw auto niet in een parkeergarage opladen.
  •  Er is binnen 200 meter loopafstand geen laadpaal waar u nog gebruik van kunt maken. (De loopafstand kan per gemeente afwijken. Kijk op de website van uw eigen gemeente voor de maximale loopafstand naar een laadpaal binnen uw gemeente.)
  •  U bezit (of heeft een aankoop/leasecontract) een volledig elektrisch of een plug-in hybride voertuig (vierwielig).
  • U bent in bezit van een parkeervergunning, indien de locatie waarvoor u de aanvraag indient een betaald parkeren gebied is.
  • U rijdt minimaal 10.000 km per jaar elektrisch (dit is ongeveer 2000 kWh geladen stroom per jaar). Let op! Het is mogelijk dat bij een gebruik van minder dan 2000 kWh p/jaar de laadpaal verplaatst of verwijderd kan worden.
Ik ben nog niet in bezit van een elektrische auto, maar heb al wel een koop- of leasecontract. Kan ik al een laadpaal aanvragen?

Ja, indien u een koop- of een leasecontract heeft dat u kunt overleggen, kunt u een laadpaal aanvragen.

U bent immers juridisch eigenaar van een elektrisch voertuig, ook al wordt uw auto op een later tijdstip geleverd.

Welke stappen moet de aanvraag doorlopen voor de laadpaal op straat staat?


Het aanvraagproces kent 11 stappen en hierbij zijn diverse instanties  betrokken. De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen tot plaatsen is op dit moment 14 weken.Stap 1: Beoordelen aanvraag - Gemiddelde doorlooptijd: 2 werkdagen

Zodra u het formulier heeft ingevuld wordt deze automatisch doorgestuurd naar EQUANS. Zij beoordelen uw aanvraag aan de hand van de door de gemeente opgestelde plaatsingsvoorwaarden. Hierbij wordt ook gekeken of u gebruik kunt maken van een reeds bestaande laadpaal bij u in de buurt of een reeds lopende aanvraag van een andere E-rijder in uw buurt.

Alle bestaande laadpalen en lopende aanvragen zijn terug te vinden onder de knop "laadpalen" in het menu.

U ontvangt automatisch bericht van ons zodra uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt u hierover bericht met de reden van afwijzing.


Stap 2: Locatievoorstel maken - Gemiddelde doorlooptijd: 3 werkdagen

EQUANS zal op basis van uw aanvraag een locatievoorstel maken waar de laadpaal geplaatst zal worden. Bij het bepalen van de nieuwe locatie wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals loopafstand, laagspanningskabels, zichtbaarheid, maar ook het voorkomen van eventuele overlast. Enkele gemeentes hebben alle mogelijke locaties al vooraf bepaald.

EQUANS stuurt het locatievoorstel naar uw gemeente ter goedkeuring.


Stap 3: Goedkeuren locatievoorstel - Gemiddelde doorlooptijd: 2 weken

Uw gemeente beoordeelt het locatievoorstel. Indien niet akkoord zal uw gemeente een alternatieve locatie bepalen waarna EQUANS een nieuw locatievoorstel zal maken.

U ontvangt automatisch bericht wanneer de locatie is goedgekeurd.


Stap 4: Aanvragen offerte netaansluiting - Gemiddelde doorlooptijd: 2 werkdagen

EQUANS doet een offerteaanvraag bij de regionale netbeheerder voor het aanleggen van de netaansluiting van de nieuwe laadpaal.


Stap 5: Opstellen offerte netaansluiting door netbeheerder- gemiddelde doorlooptijd: 2 weken

De netbeheerder stelt een offerte op voor de gekozen locatie.


Stap 6: Beoordelen offerte en opdracht verstrekken aan Netbeheerder  – gemiddelde doorlooptijd: 2 werkdagen

De offerte van de netbeheerder wordt gecontroleerd en indien akkoord wordt deze aan de netbeheerder in opdracht gegeven.


Stap 7: Voorbereiden en publiceren verkeersbesluit  – gemiddelde doorlooptijd 2 weken

Uw gemeente zal de voorbereiding treffen voor het opstellen van een verkeersbesluit en deze zal digitaal gepubliceerd worden.

Het is mogelijk dat uw gemeente al eerder het verkeersbesluit heeft genomen, dan is het mogelijk dat de bezwaarperiode deels of geheel al is doorlopen. Dit betekent dat er eerder dan 6 weken een plandatum bekend kan zijn.


Stap 8: Voorbereiden realisatie door netbeheerder  – gemiddelde doorlooptijd: 3 weken

De regionale netbeheerder start met de technische voorbereidingen van de aansluiting. Hierbij wordt o.a. een netcheck gedaan, het tracéontwerp wordt gemaakt, bodemonderzoek wordt verricht en eventuele vergunningen worden aangevraagd.


Stap 9: Voorbereiden en inplannen realisatie aannemer – gemiddelde doorlooptijd: 3 weken


Nadat de netbeheerder de voorbereidende werkzaamheden heeft afgerond, wordt het plaatsingsverzoekn naar de aannemer gestuurd. Deze zal starten met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van de laadpaal op de netaansluiting. Hierna zal een verwachte realisatiedatum worden ingepland voor de werkzaamheden.


Stap 10: Realisatie en inbedrijfstelling Laadobject en Laadlocatie  – gemiddelde doorlooptijd: 3 werkdagen


De aannemer zal in de geplande week de werkzaamheden uitvoeren voor de realisatie en inbedrijfstelling van het laadobject en laadlocatie.Stap 11: Laadpaal is gerealiseerd


De aannemer heeft de laadpaal geplaatst en getest. De laadpaal is nu klaar voor gebruik.Hoe lang duurt het voordat een laadpaal vanaf aanvraag, gerealiseerd is?

 Het aanvraagproces kent 11 stappen, zie menu “Hoe werkt het”. We streven naar een doorlooptijd van 14 weken, van aanvraag tot plaatsing.

Helaas zijn de doorlooptijden voor het plaatsen van een publieke laadpaal op dit moment langer dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met een wereldwijd chiptekort en een schaarste aan elektriciteitskabels vanwege grondstoftekorten. Houdt u rekening met een extra doorlooptijd van 6 tot 8 weken.

Opladen en parkeren

Wat kosten het laden bij een laadpaal? (laadtarief)

Met ingang van 1 januari 2023 laadt u met de laadpas van EQUANS op het publieke netwerk in de Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland voor € 0,26 (excl. btw) of  € 0,31 (excl. btw). Het tarief van de betreffende laadpaal kunt u vinden door het scannen van de QR code op de laadpaal en op apps/website.


Gebruik de Last Mile Solutions Laadpaal app om het tarief van de laadpaal te zien (te downloaden in de Apple app store of Google play store). Wanneer u gebruik maakt van een EQUANS laadpas betaalt u geen extra servicekosten. Een andere serviceprovider brengt deze kosten (zoals start- of transactiekosten) mogelijk wel in rekening. U kunt daar ook een ander laadtarief betalen, afhankelijk van uw abonnement.


Een laadpas van EQUANS kunt u aanvragen via de website van EQUANS

Wat kost parkeren bij een laadpaal? (Parkeertarief)

Voor elektrische auto’s die in een betaald parkeergebied of in een parkeergarage laden, moet parkeergeld betaald worden. Voor het parkeren in een betaald parkeergebied gelden dezelfde regels en parkeertarieven als voor benzine-auto's.

Ik wil mijn auto opladen bij een openbare laadpaal, hoe werkt dat?
  • U vraagt een laadpas aan bij EQUANS, uw autodealer of een willekeurige dienstverlener van elektrisch vervoer.
  •  Met uw laadpas kunt u uw elektrische voertuig opladen bij alle openbare laadpalen in Nederland;
  •  U houdt de laadpas voor het scanoog van het laadpunt en volgt de instructies. Het schermpje geeft aan dat u het oplaadsnoer kunt aansluiten op het stopcontact van het oplaadpunt. Nadat de stekker is vergrendeld verschijnt op het schermpje de tekst 'opladen bezig'.
Kan mijn stekker door iemand anders uit het laadpunt worden gehaald?

Nee. Met uw laadpas opent u de klep in de laadpaal om de stekker in het stopcontact te steken, hierna wordt de stekker vergrendeld. Het opladen begint niet voordat de stekker is vergrendeld.

Om de stekker te verwijderen uit de laadpaal, moet u deze eerst ontgrendelen met uw laadpas.

Wat moet ik doen als de laadpaal niet werkt?

Op de laadpaal staat het storingsnummer dat u kunt bellen. Dit kan per laadpaal of laadplein verschillen.

U krijgt dan direct een monteur aan de telefoon die het paalnummer aan u zal vragen. Op de paal staat een EVB-P of SGZH1 of SGZH2 nummer. Dit nummer kunt u doorgeven.

In veel gevallen kan de monteur de storing op afstand verhelpen. Kan het niet op afstand dan komt de monteur zo snel mogelijk naar de betreffende locatie.


Wat voor soort laadpunten en stekker gebruikt mijn gemeente?

Er is een landelijke standaard op het gebied van elektrisch laden: het zogenaamde type 2, mode 3 laden. Dit laadprotocol wordt inmiddels gebruikt voor het overgrote deel van de Nederlandse laadpunten.

Type 2 betreft de standaardstekker die gekozen is, mode 3 het communicatieprotocol. De Type 2-stekker is zowel bruikbaar voor het laden met 230 als 400 Volt. Anders dan de huis-tuin-en-keukenstekker (shuko) is deze stekker bovendien geschikt voor het laden bij hogere vermogens en het mode 3-protocol.

Krijg ik een gereserveerde parkeerplaats bij een laadpaal?

Nee, alle laadpalen in de openbare ruimte zijn voor iedereen te gebruiken.

De parkeervakken zijn uitsluitend voor het opladen van elektrische auto's.

Zijn laadpalen voor meerdere mensen beschikbaar?

Elke openbare laadpaal is voor iedereen beschikbaar, maar als er een auto staat te laden is de stekker vergrendeld.

Alleen de eigenaar van de auto kan dan de klep openen door middel van zijn oplaadpas en de stekker ontgrendelen.

Kan ik een tweede parkeervak aanvragen bij een laadpaal waarbij één parkeervak is afgekruist?

Ja, u kunt via de website van EQUANS een tweede parkeervak bij een reeds bestaande laadpaal aanvragen. EQUANS beoordeelt op basis van het huidige gebruik of dit nodig is.

Geef bij uw aanvraag aan om welke locatie en welk paalnummer het gaat.

Waar vind ik de laadlocaties in mijn gemeente?

De laadpalen in uw omgeving kunt u vinden in het menu onder de button Laadpalen. Of via de app van uw laaddienstverlener.

Ons streven is dat de laadpalen maximaal worden gebruikt. Via Social Charging App kunnen gebruikers van elektrische voertuigen met elkaar communiceren en een laadpaal delen. 

Kijk voor meer informatie op http://www.social-charging.com.

Er staat steeds een "gewone" auto op het laadvak, wat kan ik hieraan doen?

Indien er regelmatig een benzine-auto op een laadvak staat, kunt u contact opnemen met uw gemeente en vragen om handhaving.


Let op: bij een laadplein zijn niet altijd alle parkeerplekken exclusief bestemd voor elektrische auto's (te herkennen aan het kruis op de parkeerplek en het verkeersbord). 

De niet afgekruiste en niet door middel van een verkeersbord aangegeven parkeerplaatsen, zijn ook te gebruiken door rijders van niet elektrische auto's.

Mag ik een laadkabel van mijn huis/tuin over het openbare trottoir leggen?

Nee, het is niet toegestaan om een laadkabel in de openbare ruimte, bijvoorbeeld over de stoep, neer te leggen.

Dit is onder andere met oog op de veiligheid van voetgangers en weggebruikers niet toegestaan. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en stelt de eigenaar van een laadkabel, indien er sprake is van letsel, aansprakelijk. 

Als u geen eigen parkeergelegenheid heeft kunt u een aanvraag doen voor een laadpaal in de openbare ruimte. Bekijk hier de voorwaarden

Laadpas

Hoe kom ik aan een laadpas?

U krijgt bij uw aanvraag voor een laadpaal een laadpas aangeboden van EQUANS. Met deze laadpas kunt op de nieuw geplaatste laadpalen laden voor € 0,26 exclusief BTW. U kunt ook een pas aanvragen via andere exploitanten. Een andere exploitant brengt mogelijk additionele kosten (zoals start- of transactiekosten) in rekening.

Een laadpas van EQUANS kunt u aanvragen via de website vanEQUANS

Waar kan ik mijn laadpas gebruiken?

De laadpassen van elektrisch vervoerproviders in Nederland zijn met elkaar uitwisselbaar (interoperabel). U kunt dus met elke pas bij elk (semi)openbaar (gewoon)laadpunt kunt laden.

Kan ik mijn laadpas ook gebruiken voor snelladen?

Ja, in principe kunt u hier elke laadpas voor gebruiken. Het kan wel zijn dat u naast uw 'gewone' laadabonnement nog afzonderlijk een abonnement bij een andere aanbieder moet afsluiten.

Kijk voor de verschillende laadpassen op laadpastop10.nl

Algemeen

Hoe kan ik contact opnemen?

Momenteel levert, onderhoudt en exploiteert EQUANS de laadpalen op straat.

U kunt contact opnemen met EQUANS via het e-mailadres: ev.2-sgzh.nl@equans.com

 

Wat is een semi-openbaar laadpunt?

Een openbaar toegankelijk laadpunt op privaat terrein van bijvoorbeeld een bedrijf of instelling. Denk aan parkeergarages op parkeerterreinen van bedrijven. De oplaadpunten zijn te gebruiken tijdens de openingstijden van het betreffende bedrijf/instelling.

Waarom is het belangrijk om elektrisch vervoer te stimuleren?

Elektrische voertuigen zijn schoon, stil en zuinig. Door elektrisch vervoer te stimuleren, verbetert de luchtkwaliteit en daardoor de leefbaarheid in de regio.

Wordt er voor de laadpunten groene stroom gebruikt?

Absoluut, dat is een van de voorwaarden die we aan EQUANS stellen.

Het gebruik van groene energie (met gecertificeerde groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen zoals: zon, wind en biomassa, waterkracht en stortgas afkomstig uit Nederland) is verplicht.

Is een laadpaal (kind-)veilig?

Op het moment dat er geen auto aan de laadpaal is aangesloten, is het laadpunt volledig spanningsloos. De stroom wordt pas geactiveerd, als er een auto aangesloten is. Als de kabel is aangesloten, vergrendelt de stekker. Daarna gaat de stroom pas lopen. De kabel kan alleen ontgrendeld worden met een pas. Eerst gaat het stroom uit en daarna ontgrendelt de kabel. De laadpaal is dus erg veilig en kinderen kunnen er gewoon omheen spelen. Er zal geen elektrische schok zijn als het stopcontact van de paal wordt aanraakt.

Mijn vraag staat er niet bij. Wat nu?

Momenteel levert, onderhoudt en exploiteert EQUANS de laadpalen op straat. U kunt met EQUANS contact opnemen via het e-mailadres ev.2-sgzh.nl@equans.com